پيامك خنده دار27 | axsms.rozblog.com 

براي ديدن لطيفه هاي خنده دار بیست و هفت به ادامه مطلب برويدمنبع:
http://axsms.rozblog.com