پيامك خنده دار28 | axsms.rozblog.com 

براي ديدن لطيفه هاي خنده دار بیست و هشت به ادامه مطلب برويدمنبع:
http://axsms.rozblog.com